Yükleniyor 0
Paylaş
Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

 

Yönetim Sistemleri

Politikalar

Kalite Politikası

Kalitenin müşteri memnuniyeti olduğuna inanan Turanlar Grup Yönetimi, hizmet üretimini hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Turanlar Grup Yönetimi; müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini dengeli biçimde karşılayan ve özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan Mükemmellik Yaklaşımını benimsemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Turanlar Grup hizmetlerinin tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek;

 • Amaç ve hedefleri doğrultusunda, İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş yapış ve çalışma ortamlarını göz önünde bulundurarak daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak için olası iş kazaları/yaralanma ve meslek hastalıklarını engellemeyi, bunları oluşturan riskleri ve fırsatları değerlendirerek İSG’ye yönelik strateji ve hedefleri belirlemeyi,
 • Faaliyetlerinde, İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
 • Her türlü strateji, hedef ve aksiyon çalışmalarına çalışanların katılımını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğini yaşam biçimi haline getirmeyi,
 • İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.
Çevre Politikası
 • Stratejik yönü, amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevresel performansını ve Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri ve çevresel riskleri en aza indirerek fırsatlar yaratmayı,
 • Çevre dostu teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi ve çevrenin korunmasını desteklemeyi,
 • İhtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak, tüm paydaşlarımızın çevreye duyarlılığı bir yaşam biçimi haline getirmelerini desteklemeyi,
 • Yaşam döngüsü bakış açısıyla kaynakları sürdürülebilir kullanarak ekolojik dengeyi korumayı, karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerinde en uygun teknoloji ve süreçleri kullanmayı,
 • Faaliyetlerinde çevre için yürürlükteki yasal yükümlülükler ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder.

01.